​Podizanje novca sa kreditne kartice

Vlasnici kreditnih kartica, ukoliko žele mogu da podignu novac na bankomatu sa svoje kreditne kartice. Međutim ukoliko podižete novac sa kreditne kartice, tj kad vam se sa kreditne kartice isplaćuje gotovina, morate biti svesni činjenice da se za podizanje novca sa kreditne kartice na bankomatu naplaćuje provizija. Dakle, nevezano da li je u pitanju bankomat vaše banke u svakom slučaju ćete prilikom podizanja kartice gotovine sa kartice kreditne morati platiti proviziju. Banke ovime hoće da destimulišu korišćenje kreditnih kartica za podizanje gotovine, verovatno razloga što žele da imaju uvid u to šta vi kupujete kreditnom karticom. 

Kamata na kreditne kartice se obračunava i kako je kreditna kartica vrsta kredita koji je fleksibilan to jest koji ima veoma veoma veliki limit od nekoliko plata to ukoliko kreditnu karticu ne bi ste koristili odgovorno i oprezno može vas dovesti do kreditnog prezaduženja. Zato vodite računa na koji način koristite kreditnu karticu kako bi uvek bili u dobrom finansijskom stanju. Ukoliko vas zanima Otvaranje računa za kreditnu karticu pratite ovo uputstvo.