Niska cena izrade i održavanja sajtova

Igračke za decu za razvoj deteta

Kakvim se igračkama igraju deca i koliko su zapravo igračke deci potrebne u moderno vreme. Za svako sadašnje vreme može da se kaže da je moderno. Danas se deci nude različite vrste igračaka. Svaki roditelj svom detetu kaže vidi šta sam ti kupio, šta ti imaš, ovakve igračke mi nismo imali kad smo bili deca. Ipak se ne razmišlja o tome koliko je detetu znači ta igračka. Igračka koja košta 50 ili 100 dinara, 500 dinara ili 5.000 RSD ili čak mnogo mnogo više za dete ne znači ništa.

Ako dete dobije igrčku koje košta 5.000 dinara, za njega ta igračka ne vredi 5.000 dinara, toliko vredi za roditelja koji je dao pare. Detetu cena igračke ne znači bukvalno ništa jer dete ne razume da li ste se vi odrekli nečega da bi ste kupili tu igračku. Za dete je igračka jednostavno igračka sa kojom se igra koliko mu se igram i posle toga igračka možda nije više interesantna.

Industrija igračaka je ono o čemu treba razmišljati. Industrija igračaka nameće da se deci kupuju igračke igračke koje deca posle određenog vremena bace, koje im se ne sviđaju zapravo ali koje se kupuju zato što je reklama jaka. Marketing usmeren prodaji igračaka je agresivan pogotovo što je usmeren ka deci a deca nisu otporna na razne reklame, to jest nisu otporan čak ni odrasli ljudi.

Mnoge reklame za dečje igračke koriste savete psihologa koji se trude da pronađu način decu navedu da požele razne vrste igračaka. Mnoge igračke nemaju zapravo nikakvu posebnu vrednost za dete ali roditelji ih kupe i plate velike svote novca za igračku koja će uskoro biti bačena ili poklonjena nekom.

Šta je zapravo igračka i čemu igračka ustvari služi

Igračka služi da se kod deteta razvijaju određene sposobnosti fizičke ili intelektualne koje će mu biti potrebne u životu a to znači da ako živite u svetu gde se najviše stvari radi putem razmišljanja, igračke koje dete koristi treba da pomognu razvijanje inteligencije. Igračke su uvek bile ono što ljudi rade samo prilagođeno deci.

U ranijim godinama, ljudi nisu mnogo obraćaju pažnju o igračkama. Kada su deca bila većinu vremena uz svoje roditelje tada su se oni igrali tako što su roditeljima pomagali da rade razne stvari. Igračka zapravo i nema nikakav značaj osim onoga što je u umu deteta.

Dete može da zamisli od drvenog štapa da je mač i taj mač može da bude besplatan, da košta 100 dinara ili da košta 2000 din i da ima svetlost, led diode i koješta ali glavna vrednost igračke je u glavi deteta. Najviše se maštovitost deteta upravo i razija tako što dete ne koristi igračke koje su skupe i koje već imaju sve elemente. Skupim komplikovanim igračkama se zapravo samo može blokirati maštovitost kod dece.

Ako kupujete deci igračke, povedite računa da te igračke budu one koje će stvoriti maštovitost kod dece a ne one koje će blokirati maštu deteta. Šta dete može da razmišlja ako dobijem gotovu igračku koja je sama sebi dovoljna, igračku koju ne može da zamisli da je ovo ili ono, igračku koja ima sve. Takva igračka je proizvod, nešto čemu dete ne zna šta da doda, šta da zamisli, a ako dete ne može da zamisli nešto drugo, onda se maštovitost i kreativnost neće razvijati.

Dete može da zamisli da je jedna stvar druga stvar i od toga može da napravi ovo ili ono, da modeluje, da se igra i da uživa u tome razvijajući svoje intelektualne sposobnosti. Roditelji u suštini treba da znaju da cena igračke nema nikakve veze sa efektom koji igračka ima na dete. Običan komad brinem glinamola, plastelina može da ima mnogo veći uticaj na razvoj intelektualnih sposobnosti deteta nego neka veoma skupa igračka. Čak ako naučite decu da sama prave svoje igračke, da prave sisteme od jednostavnih stvari i da razmišljaju kako stvari funkcionišu, tad ćete pomoći svom detetu da u budućnosti radi bolji posao. Dete koje pravi razne stvari od drveta, od prirodnih materijala, od gline plastelina i tako dalje je dete koje će uspeti u životu zato što se kod deteta razvijaju mnoge sposobnosti još u prvim godinama života. To će kasnije omogućiti detetu da napreduje i da se razvija.

Ako želite da imate dete koje će uspeti u životu razvijajte njegove sposobnosti ne skupim igračkama nego igračkama koje razvijaju maštovitost, koje omogućuju detetu da pravi razne kombinacije da koristi obične stvari na neobičan način. Tako ćete razviti one sposobnosti koje se traže u svetu. Nemojte razvijati kod dece one sposobnosti koje su potrebne za postojeća zanimanja jer ogroman broj zanimanja koje postoje danas za 20 godina će raditi mašine.
Razvijajte intelektualne sposobnosti detetu koje će mu omogućiti da se lako snađe u novim poslovima, novim stvarima, novim fabrikama i zanimanjima kakve ne možete ni da zamislite da će postojati.