Niska cena izrade i održavanja sajtova

Kako promeniti šifru na Wi-Fi VIP huawei ruteru – Kućni net

Ukucati 192.168.0.1/ u browseru

Uneti admin šifru za ruter

Kliknuti na podešavanja

Kliknuti na Wi-Fi podešavanja

U polju pristupni izraz ukucati novu šifru

Kliknuti na primeni

Kliknuti na DA

 

Šifra je promenjena