Niska cena izrade i održavanja sajtova

Krediti za penzionere – Limit podignut na 80 godina

​Penzioneri koji žele da podignu kredit u nekoj od domaćih banaka imaju od sada mogućnost da kredite podižu sve dok ne napune 80 godina. 
Banke su 2018. podigle maksimalan broj godina koje klijent može da ima da bi mu se odobrio kredit. Krediti za penzionere se osiguravaju kod osiguravajuće kuće tako da naslednici, u slučaju smrti penzionera pre otplate kredita neće naslediti dugove. Kod većine banaka trošak osiguranja kredita snosi banka. 

Krediti za penzionere se odobravaju u dinarima na maksimalni iznos od 1.200.000 dinara a najveći iznos rate kredita može da bude do 30-40% penzije. Najduži rok na koji penzioneri mogu podići kredit je 10 godina a kamatna stopa se kreće u zavisnosti od banke između 10 i 14% godišnje.
Krediti za penzionere se najviše podižu za kupovinu stvari, tehnike, uređenje stanova ali čak i automobila.