Niska cena izrade i održavanja sajtova

Ocene sadržaja aplikacija na Google play prodavnici

Ocene sadržaja aplikacija služe za bolje razumevanje sadržaja aplikacije tj da korisnici aplikacija znaju da li je aplikacija namenjena deci ili nije, koji uzrast je potreban da bi dete koristilo određene aplikacije, da li aplikacija sadrži elemente nasilja i ako sadrži u kom vidu je ono prikazano. 

Detaljnije na sajtu Google podrške

Ocene sadržaja se nalaze ispod naslova aplikacije a zasnivaju se na više činilaca uključujući seksualni sadržaj, nasilje, drogu, kockanje i vulgaran jezik. 

Standardi za ocenjivanje se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona. Srbija spada u region Evrope i Bliskog Istoka a standarde dodeljuje organizacija „PEGI“ . 

Saznajte više na sajtu PEGI 

Kategorizacija sadržaja:

PEGI 3 – Sadržaj prikladan za sve starosne grupe

PEGI 7 – Može sadržati elemente blagog nasilja

PEGI 12

PEGI 16

PEGI 18

! – Preporučuje se roditeljski nadzor

Ono što bi svaki roditelj trebalo da uradi kako bi zaštitio svoje dete od neželjenih sadržaja je da u aplikaciji Google play izabere Aplikacije i igre i postavi na porodica. 

Više na sajtu Google podrške

Naravno veoma je preporučljivo podesiti roditeljske kontrole na Google play