Osiguranje stana – Visina premije osiguranja i naplata štete

​Osiguranje stana pokriva velik broj rizika koje se mogu dogoditi sa vašim stanom koje uključuju osiguranje od provale, krađe, osiguranje stana od poplave kao i osiguranje stana od požara. U suštini polise osiguranja su napravljene tako da osiguranje stana obuhvati sve rizike koji su povezani sa vašim stambenim prostorom ili kućom. 
Osiguranje stana vam omogućuje da plaćate fiksnu premiju osiguranja i ukoliko se neželjeni događaj desi da osiguranje nadoknadi štetu. Cilj osiguranja stana je samim tim da se minimiziraju nepovoljni efekti do kojih dolazi zbog određenog problema koji se može dogoditi u slučaju da da se desi provalna krađa, požar, poplava ili neke druge nepovoljne stvari. 
Ono što je potrebno znati kod osiguranja stana a što važi i za druge vrste osiguranja je da se smanjenjem rizika smanjuje i premija osiguranja koju plaćate. To znači da će predstavnik osiguranja posetiti vaš stan i dati svoje mišljenje o rizicima da se neki nepovoljan događaj može dogoditi u vašem stanu. 
Ukoliko su rizici od nepovoljnog događaja mali, samim tim vaša premija osiguranja će biti manja. Ukoliko osiguravate stan od provale a nemate ugrađen alarmni sistem, video-nadzor i sve ostale stvari koje odvraćaju provalnike, vaša premija osiguranja stana će biti viša. Ukoliko imate  sisteme za odvraćanje od provale premija osiguranja stana će biti manja. To isto važi i za osiguranje stana od požara. Ukoliko imate uređaje koji sprečavaju nastanak požara, ukoliko su sve instalacije propisno postavljene i proverene, ukoliko se o svemu tome vodi računa, ukoliko se nalaze različiti alarmni sistemi raspoređeni u kući ili drugo! objektu, samim tim će premija osiguranja biti niža. 
Osiguranje naplaćuje premiju osiguranja na osnovu verovatnoće da će se određen događaji desiti. Što je verovatnoća manja to je i premija osiguranja manja. Na premiju za osiguranje stana takođe utiče i vrednost stana, vrednost stvari koje imate u stanu pa će tako u slučaju da imate skupocen nameštaj i određene druge stvari koje su visoke vrednosti premija osiguranja stana biti više nego kada imate manje skupocenih stvari u kući. 
Ukoliko želite da osigurate vaš stan od raznih rizika pogledajte neke domaće osiguravajuće kuće.