Niska cena izrade i održavanja sajtova

Pre nego što uzmete kredit posavetujte se sa stručnjakom

​Svaki kredit treba uzimati samo u slučaju da ne postoji ni jedna druga mogućnost a to znači da je kredit najbolje rešenje za određenu namenu koja je vama potrebna. 


Banaka ima veliki broj i sve nude različite tipove kredita koji se mogu koristiti za razne namene: gotovinski krediti, potrošački krediti koju su veoma popularni u Srbiji i mnogo ljudi koristi potrošačke kredite za razne namene od kupovine kućnih uređaja do kupovine automobila i drugih velikih stvari. Takođe veoma su traženi stambeni krediti koji omogućuju da oni koji nemaju stan dođu do svog stana putem kredita. 
Ipak svaki kredit sa sobom nosi i određene rizike koje se tiču cena otplate kredita kao  drugih stvari na koje ne možete da utičete. Prilikom odlučivanja za kredit morate biti sigurni da ćete moći blagovremeno otplaćivati rate kredita, jer neblagovremeno otplaćivanje rate kredita sa sobom povlači druge troškove i sankcije koje svakako ne treba dopustiti da se dogode. Mnogi ljudi ne razmišljajući ulaze u kredit a da se prethodno nisu po savetovali sa nekim stručnjakom. Kada podižete kredit, razgovarajte sa finansijskim stručnjacima i to ne samo sa stručnjacima iz banke nego sa stručnjakom za finansije koji ne radi ni u jednoj banci a koji će vam dati pravi savet kako i koliki kredit možete da uzmete, kod koje banke i pod kojim uslovima.
Ako ne poznajete ni jednog finansijskog stručnjaka koji bi vam dao pravi savet i pomogao uzmete najpovoljniji kredit, pokušajte da se posavetujete sa savetnikom za finansije koji se bavi pružanjem konsultantskih usluga. Cena koju platite za stručan savet je mala u odnosu na uštede koje ćete imati ako odaberete najpovoljniji kreditni aranžman. Sa druge strane, može vam otići dosta novca na kredit koji nije povoljan a koji ste iz neznanja podigli.
Uzimanje kredita bez neke velike potrebe u slučaju da se određena stvar nije hitna i da se može kupiti štednjom za nekoliko meseci onda svakako nije preporuka uzimati kredit. Kredit se uzima samo za one stvari za koje nemamo dovoljno novca a koje su hitno potrebne kao i za one stvari za čiju bi kupovinu trebalo štedeti nekoliko godina.
Najbolji kredit je onaj koji se najlakše otplati  a vama je cilj da ne dugujete nikome ništa jer samo tako možete da pravilno sagledate celokupnu finansijsku situaciju.
Vrsta kredita koji treba najopreznije koristiti su kreditne kartice. Kreditne kartice koje se u razvijenim državama dosta koriste nude vam kredit koji trošite za svakodnevne kupovine ili kupovinu tehnike, odeće, obuće i raznih drugih stvari srednje vrednosti. Vodite računa kada vam banka nudi kreditnu karticu, koliko i da li vam je ona zaista potrebna. 


Navika povećane potrošnje je zamka u koju mnogi vlasnici računa upadnu a to vodi u dužničko ropstvo iz koga je veoma teško izaći. Neke banke, ako vraćate rate kredita na vreme, povećavaju vaš kreditni limit na kartici, pa vam se tako otvara mogućnost da se sve više i više zadužujete a kamata koju plaćate raste iz meseca u mesec kako je vaš dug na kartici veći. 
Potrebe se povećavaju jer svako može da potroši mnogo više nego što zarađuje ali ukoliko trošite mnogo više duži period i naviknete se da trošite toliko, može se desiti da upadnete u zamku kredita gde su mogućnosti za izlazak iz kredita minimalne i dosta teške. 
Iskustva nekih ljudi iz Engleske govore koliko treba biti oprezan pri korišćenju kreditnih kartica a BBC je napravio reportažu o tome.
Da se ne bi dogodilo da imate poteškoća prilikom otplate kredite, uvek se prethodno posavetujte sa finansijskim stručnjakom koji je nezavisan i koji ne radi u nekoj banci kako bi vaše finansijska situacija bila stabilna.