Niska cena izrade i održavanja sajtova

Predavanje: Kreativnost i Inovativnost

Predavanje na temu kreativnosti, predavač Miša Lukić

Senior Hour: Miša Lukić – „Perceived risk“