PVC boje za sito štampu cena od 25€/kg

Boje za sito štampu prodaju se na 100g i 1kg a cena zavisi od boje i kreću se od 25€/kg za belu pa do oko 45€ za zlatnu.