Krediti za poljoprivrednike

Poljoprivrednici u Srbiji koji su osnovali svoje poljoprivredno gazdinstvo kao jednu od pogodnosti koju imaju je to što mogu da podignu kredit za poljoprivrednike. Kredit za poljoprivrednike omogućuje poljoprivrednicima, vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji da dobiju novac za razne stvari koje su neophodne. Neke od stvari za koje se podižu krediti za poljoprivrednike su kupovina poljoprivredne mehanizacije kao što su traktori, delovi za traktore, zamena starih ili istrošenih delova, zatim tu su krediti za podizanje poljoprivrednih objekata, kredit za adaptaciju poljoprivrednih objekata kao i krediti za podizanje voćnjaka, krediti za setvu, žetvu i mnoge druge stvari koje su potrebne poljoprivrednicima.

Krediti za poljoprivrednike zato imaju za cilj da u slučaju da godina nije bila rodna i da poljoprivrednik ne raspolaže dovoljnom količinom novca kako bi kupio seme i ostali materijal i mogao da realizuje setvu i ostale aktivnosti na vreme, da dobiju potrebna sredstva kako bi funkcionisalo sve kako treba.

Kredite za poljoprivrednike mogu podići poljoprivredna gazdinstva u Srbiji i to su u većini slučajeva povoljni krediti sa srednjim rokom otplate. Poljoprivrednici u Srbiji zato mogu da osim dobijanja kredita od poslovnih banaka konkurišu i za različite vrste pomoći od strane države kako bi posao koji rade bio lakše realizovan, rizici bili svedeni na minimum a njima omogućeno da nesmetano obavljaju jednu od najbitnijih delatnosti svake države – proizvodnju hrane. Takođe krediti za poljoprivrednike se odobravaju u kombinaciji sa osiguranjima tako da određene banke mogu u paketu sa osiguranjem da ponude povoljne kredite kao i povoljna osiguranja imovine i poljoprivrednih useva.

Ovde ćemo da stavimo informativno listu banaka koje nude povoljne kredite za preduzetnike a Vi se posavetujte sa stručnjakom za finansije ili sa poljoprivrednim savetnikom kako bi ste odabrali onu banku koja nudi najbolje uslove za kreditiranje poljoprivrednika.

Čemu služi osiguranje kredita i kako se plaća

​Svako ko podiže neki kredit mora biti u stanju, prilikom podizanja kredita da taj kredit i vrati. Onaj ko daje kredit, banka ili neka druga finansijska institucija u velikoj meri proverava koliko je klijent u stanju da otplati kredit na vreme. Iz tog razloga da bi se eliminisali eventualni problemi koji na mogu nastati prilikom otplate kredita a koji se ne mogu predvideti kao što su gubitak posla ili neki drugi problem postoji institucija osiguranja kredita. 
Osiguranjem kredita se postiže da banka dobije novac nazad a osiguravajuća kuća njoj isplati u potpunosti dugovanje koje onaj ko je podigao kredit nije mogao da otplati ili nije mogao da otplati na vreme. Zato se osiguravanjem kredita bave različite finansijske institucije kao i osiguravajuća društva.
Koliko će osiguranje kredita da košta prilikom podizanja kredita često zavisi od visine roka otplate, vaše kreditne sposobnosti i procene koju daju stručnjaci u banci koji se bave proverama otplativosti kreditnih aranžmana. Zato se osiguranje kredita široko primenjuje kao institucija umesto žiranata koji bi u ovom slučaju morali da otplaćuju kredit umesto onoga ko ga je podigao. 
Osiguranjem kredita se postiže da kredit lakše dobijete. Naravno osiguranje kredita podrazumeva i plaćanje određene naknade osiguravajućem društvu ili nekoj drugoj instituciji koja se bavi poslovima oko osiguranja kredita a kao glavni cilj osiguranje kredita se ističe blagovremena otplata kredita u slučaju nepredviđenih situacija. 
Ukoliko vam je potreban kredit za bilo koju namenu, predlog je da se pre nego što podignete kredit posavetujte sa određenim finansijskim stručnjakom i koji ima dovoljno znanja i iskustva kako bi vam ponudio najbolje rešenje. 
Ono što je bitno da stručnjak sa kim razgovarate ne radi ni za jednu banku nego isključivo za vašu korist. Ako angažujete stručnjaka za finansije, možete da uštedite mnogo novca na troškovima kredita. Osim toga stručnjak za finansije će svojim savetima da vam pomogne da na što lakši način dođete do kredita kao i da kredit što lakše i brže otplatite. Nemojte se  ustručavati da kontaktirate stručnjaka za finansije i posavetujte se sa njim umesto sa bankarima koji i kakav kredit treba uzeti i sa kojim rokom otplate.

​Kako dobiti kreditnu karticu

Da bi ste mogli dobiti kreditnu karticu potrebno je da ste u radnom odnosu. Kreditne kartice za nezaposlene banke ne izdaju iz jednostavnog razloga što nema garancije da će nezaposlena osoba moći da vraća kredit.

Kreditna kartica je na prvi pogled ista kao i svaka druga platna kartica bilo koje banke. Sa kreditnom karticom kao i sa ostalim karticama možete plaćati robu u prodavnicama i na drugim mestima ili podizati novac na bankomatu. Kad dobijete kreditnu karticu o ovome povedite računa: za podizanje novca (gotovine) kreditnom karticom banke naplaćuju proviziju. 
Glavna razlika između kreditnih i debitnih kartica je da se novac koji trošite sa kreditne kartice vezuje za vaš račun na kom je odobren kredit i u suštini sve je slično kao i kod dozvoljenog prekoračenja tj minusa sa tom razlikom da kredit odobren na platnoj kartici može biti dosta veći.
Sledeći korak za dobijanje kreditne kartice je da otvorite račun u nekoj od banaka i podnesete zahtev za dobijanje kreditne kartice. U zahtevu birate vrstu kreditne kartice i maksimalni kreditni limit po kartici. Kako postoji više vrsta kreditnih kartica, svaka banka obično ima nekoliko kreditnih kartica u ponudi, možete se posavetovati sa bankarom koja kartica najviše odgovara vašim potrebama.
Zbog velike konkurencije među bankama, uslovi i troškovi izdavanja i korišćenja kreditnih kartica se razlikuju od banke do banke pa pre nego što se odlučite pregledajte ponude i uslove kao i visinu kamate za kreditne kartice kod svih banaka u Srbiji.
Preporuka je da se prilikom izbora kreditne kartice prethodno posavetujete sa finansijskim stručnjakom koji će vam pomoći da napravite najbolji izbor i dobijete kreditnu karticu koja sa sobom povlači najmanje troškova. Neke banke uz kreditnu karticu daju i druge pogodnosti kao što su razne vrste osiguranja, neke daju putno osiguranje pa se iz tog razloga dobro raspitajte šta koja banka nudi pre nego što podnesete zahtev za dobijanje kreditne kartice jer možda vama upravo znači neka pogodnost.
Nakon što donesete odluku u kojoj banci ćete dobiti kreditnu karticu, morate banci koju ste odabrali dostaviti potvrdu od poslodavca da će uplaćivati novac od vašeg primanja na vaš novi račun.

Nakon podnošenja zahteva za dobijanje kreditne kartice, banka će proveriti vašu kreditnu sposobnost, vaše stanje u kreditnom birou kako bi donela odluku o izdavanju kreditne kartice. Od visine vašeg primanja, postojećih obaveza koje imate po drugim kreditima kao i urednosti plaćanja zaduženja tj izveštaja iz kreditnog biroa, banka donosi odluku o izdavanju kreditne kartice. Možda ćete morati još jednom otići u banku kako bi ste popunili određene formulare i potpisali ugovore.
Nakon toga, banka šalje nalog za štampanje kreditne kartice sa vašim imenom. Za nekoliko dana, na vašu kućnu adresu ili u filijalu banke u kojoj ste podneli zahtev za dobijanje kreditne kartice stići će vaša kreditna kartica. U slučaju da kreditna kartica stiže u filijalu banke, bićete obavešteni da posetite banku radi preuzimanja kreditne kartice. Prilikom preuzimanja kartice, može vam se isporučiti PIN ili zavisno od banke, sami birate PIN prilikom aktiviranja kartice na bankomatu.
Vaša kartica nakon tog postaje aktivna pa je možete koristiti za kupovinu stvari koje ste planirali. Na iskorišćeni deo kredita se obračunava kamata shodno kamatnoj politici banke i drugi troškovi kao što su mesečno održavanje kartice – članarina, održavanje računa i drugih stvari koje ste ugovorili sa bankom. 
Moguće je u zavisnosti od banke  kartice da roba koju kupite kreditnom karticom otplaćujete na izabrani broj rata (3, 6, 12 itd) ukoliko je njena cena prešla određen limit, najčešće se radi o stvarima koje su skuplje od 5000 dinara inače nema svrhe deliti na rate. 
Osim toga možete banci vraćati ugovoreni iznos rate svakog meseca i zato budite veoma oprezni kod korišćenja kreditne kartice jer njena dugoročna upotreba usmerena na prekomerno povećanje potrošnje, nakon početnog zadovoljstva i opuštenosti vodi riziku od kreditne prezaduženosti. 

Dakle oprezno sa kreditnim karticama.

U slučaju velike potrebe, kreditnom karticom možete podići gotovinu na bankomatu. Morate imati u vidu da se podizanje gotovine sa kreditne dodatno naplaćuje pa uz kamatu, plaćate i proviziju na podizanje novca koja zavisi od banke do banke i od vrste ugovora kreditne kartice.
Ukoliko je prestala potreba za kreditnom karticom, kreditnu karticu vratite banci i insistirajte da je ugase kao i račun za koji je kartica vezana. Možda će vam tada u banci reći da su vam jediti troškovi oni koji su vezani za održavanje kartice i da nisu veliki i da je dobro da imate mogućnost da podignete novac ako vam slučajno zatreba. 

Da bi ste ostali u dobrom finansijskom stanju insistirajte u banci da karticu ugasite i da nemate više nikakve obaveze prema banci.