Niska cena izrade i održavanja sajtova

MIša Lukić – Srpska asocijacija menadžera

Deo razgovora sa Mišom Lukićem koji je 02. marta 2017. vodila predsednica Srpske asocijacije menadžera Stanka Pejanović, u okviru SAM formata „Veče sa…“