Niska cena izrade i održavanja sajtova

UnionPay kartica bankomati u Srbiji

Union pay kartica je platna kartica koju izdaje kineska banka ali u saradnji sa našom državom Pošta izdaje UnionPay Dina kartice. Na taj način domaća srpska Dina kartica dobila je mogućnost da se koristi u celom svetu a to znači da putem UnionPay sistema Dina kartica može da se koristi u najvećem broju zemalja u svetu. Kada se radi o Srbiji DinaCard kartice se mogu koristiti sada na bankomatima na kojima se nalazi logo UnionPay a to su bankomati Poštanske štedionice u svim gradovima u Srbiji.

Iz razloga što je pošta upravo bila ta koja je potpisala ugovor sa Kinezima o uzajamnoj saradnji i to je omogućilo Kinezima koji borave u Srbiji da koristeći svoje kartice podižu novac na bankomatima Poštanske stedionice u Srbiji. Ako tražite gde ćete podići novac sa vaše UnionPay kartice odgovor na to je Poštanska štedionica to jest bankomati Poštanske štedionice.

UnionPay kartica je takođe kartica koju koristi međunarodni servis za plaćanje – Paxum. Kako je Paxum svojim korisnicima odskora poslao UnionPay kartice svi vlasnici Union pay kartica mogu koristiti bankomate Pošte za podizanje novca u Srbiji. Ako imate ako imate karticu koju je izdao Paxum i na kojoj piše UnionPay a ne znate gde da podignete novac, odgovor je bankomat Poštanske štedionice. Srećom pa bankomata Poštanske štedionice ima u svim gradovima i to više njih na različitim mestima kao što su tržni centri Roda, Mercator, Idea i tako dalje.

Kad se radi o upotrebi UnionPay kartice u prodavnicama, ne primaju sve prodavnice UnionPay kartice u ovom početnom periodu i iz tog razloga se prethodno raspitajte kod prodavca da li prihvataju UnionPay kartice ili ne.