Get ready for the success…

Email: hello@example.com

GPS uređaj sa glasom nekog od poznatih filmskih karaktera

Ako imate GPS uređaj verovatno vam je dosadio jednoličan muški ili ženski glas koji vam govori gde treba da skrenete.

Ali u dobrim kompanijama postoje ljudi sa dobrim idejama, koji se sete šta treba uraditi da bi jedan GPS uređaj odskočio daleko iznad konkurencije. Umesto monotonog glasa, iz ovih GPS uređaja čuje se glas nalik nekom od karaktera iz filma. I to ne samo boja glasa, nego i najpoznatije rečenice koje su karakteri izgovarali u filmovima, učinili su to da vozači odmah zavole ovaj GPS uređaj. Uostalom pogledajte!