Get ready for the success…

Email: hello@example.com

Koliki je realno vaš budžet za izradu web sajta

Troškovi izgradnje web stranice idu dalje od dizajna i početne lokacije.

Ima mnogo troškova za održavanje, kao što je domaćinstvo, deminanje/rješavanje problema, dodavanje novih osobina/alata, itd.

Dakle, zaista imate dva sloja troškova u budžetu za (1) početnu postavku i dizajn i (2) tekući mjesečni ili godišnji troškovi održavanja.

Ako imate financijskih resursa koji mogu ići na stotine dolara mjesečno za ulaganja u vašu web stranicu, onda vam nešto kao što je WordPress može dobro raditi.

Ako niste spremni potrošiti više od $100 mjesečno pošto vaš posao još uvijek nije u toj fazi, onda je domaćin rješenje (kao što je „drag i pad web lokacija na internet stranici) možda bolji pristup.

Razmislite o tome koliko ste spremni investirati na tekuću osnovu. Je li preko $100 mjesečno? Ili manje od $100 mjesečno?