Cena ažuriranja sajta

Svaki sajt treba da sadrži ažurirane informacije kako bi se ostvario osnovni razlog zbog kog je napravljen. Osim usklađivanja informacija, sajtove koji su zasnovani na CMS platformama od kojih je najzastupljeniji WordPress, potrebno je ažurirati redovno. Nove verzije WordPress-a se nekad pojavljuju u razmaku od 2 meseca pa je veoma važno ažuriranje wordpress-a.

Ažuriranje WordPress sajta na novu verziju, ukoliko se niste odlučili za uslugu mesečno održavanje sajta, cena jednokratnog ažuriranja sajta iznosi 80€ i plaća se unapred.

Paket redovno ažuriranje sajta 20€

Bez obzira da li na sajt dodajete nove sadržaje jednom u mesec dana ili ređe, možemo vam pružiti uslugu redovnog ažuriranja sajta. U okviru naknade od 20€ mesečno imate mogućnost da u toku 30 dana dva puta pošaljete zahtev za izmenom sadržaja sajta po vašoj želji. Paket se sastoji iz 4 aktivna radna sata koji su podeljeni na:

  1. 2 sata rezervisana za tehničko održavanje sajta (ažuriranje softvera, dodataka, provera linkova, izrada sigurnosne kopije sajta, Google zahtevi za kvalitet sajta)
  2. 2 sata (1+1 sat na osnovu vašeg zahteva) za dodavanje i izmenu tekstova, fotografija, video sadržaja i ostalog materijala itd.

Ovaj paket odnosi se isključivo na izmene stranica sajta – dodavanje teksta, fotografija, dokumenata i ostalog materijala dok izmene funkcinalnosti sajta (promena pozicije ili veličine logotipa kao i drugih elemenata i funkcinalnosti) nisu uključene u cenu i dogovaraju se prema potrebi.