Get ready for the success…

Email: hello@example.com

Izrada HTML5 Android aplikacija

Ukoliko želite da lako i brzo napravite vašu Android aplikaciju bez prethodnog znanja to možete lako učiniti putem Android studija jer sa samo malo html znanja možete napraviti web stranicu optimizovanu za prikaz na mobilnim uređajima. Tu stranicu možete embedovati putem Android web studio u aplikaciju pa će samim tim kada se instalira na telefon vaša aplikacija biti stranica koji ste napravili.

Di ste ovo uradili potrebno je da napravite nov projekat i da text_view zamenite sa webview kodom.

Druga stvar je da napravite folder unutar koga ćete smestiti fajlove vaše web stranice koje će se nakon instaliranja na telefonu prikazati kao aplikacija.

Krajnje je jednostavno i ne zahteva od vas da učite ništa posebno već na jednostavan način možete imati svoju Android aplikaciju.

Naravno ova aplikacija može imati mnoge funkcionalnosti koje imaju web stranice ali ne može baš sve stvari raditi kao što može klasična standardna aplikacija za Android.