Get ready for the success…

Email: hello@example.com

Izrada sajta za Sindikat Lekara Doma Zdravlja Valjevo

Sindikatsko udruživanje način je kojim se u modernim društvima radnici bore za svoja prava. Kako bi prezentovali svoje ideje i stavove članovima ali i užem i širem društvenom okruženju, i skrenuli pažnju javnosti na svoje probleme, sindikati za svoja saopštenja koriste internet.

Posedovanje sajta za sindikat znači ozbiljnost u nastupu i borbi za prava svojih članova. Sajt sindikatima služi i kao oglasna tabla ali i kao forum na kom zaposleni i ostali zainteresovani mogu razmenjivati svoje mišljenje sa kolegama širom Srbije.

Osim toga sajt je i zvanično mesto sa koga novinske agencije mogu preuzeti najnovija saopštenja sindikata i tačne informacije preneti široj javnosti.

Sindikatu lekara Doma Zdravlja Valjevo napravili smo sajt koji im omogućuje objavljivanje novih sadržaja, pisanje komentara na vestima, objavljivanje slika i pravljenje galerije fotografija. Na sajtu su na jednom mestu sakupljeni najvažniji zakoni i propisi iz oblasti zdravstva, koji se mogu preuzeti sa sajta u PDF formatu i odštampati po potrebi. Sajt sadrži i linkove ka sajtovima najvažnijih institucija u Srbiji kao i sajtovima za medicinsku edukaciju.

Tokom izrade sajta vođeno je računa da sajt bude prilagođen slepim licima, tako da je svaka slika označena odgovarajućim alt tagom koji je zapravo tekstualni opis slike koji uređaji za čitanje koji koriste slepe osobe mogu bez problema da prepoznaju.

Sajt Sindikata lekara DZ Valjevo je urađen po Google preporukama za izradu sajtova, dobro organizovan i optimizovan, jednostavan za navigaciju i bez padajućih menija.