Izrada statičkog HTML sajta

Statički sajtovi su sajtovi koji nemaju administratorski panel, sa kog vlasnik menja sadržaj stranica na sajtu. Pošto nema deo za izmenu stranica, statički sajt se ažurira bilo promenom HTML fajlova ili direktnom promenom najčešće nekog fajla u kom se nalaze tekstovi svih stranica. Statički sajt je veoma zgodan i jeftin način da predstavite svoju firmu na internetu a da pri tom ne razmišljate o redovnom održavanju Vašeg sajta. Sajt nakon izrade ne zahteva ama baš nikakvo održavanje da b funkcionisao besprekorno. Za razliku od dinamičkog WordPress sajta, koji je potrebno s vremena na vreme ažurirati novim verzijama i ispravljati nedostatke kako bi funkcionisao ispravno, HTML sajt nema potrebu za ličnim angažovanjem vlasnika niti angažovanjem osobe zadužene za održavanje sajta. Statički sajtovi su najčešće mali sajtovi od nekoliko stranica, služe da predstave preduzeće, pruže korisne informacije o adresi, kontakt podacima i proizvodnom programu preduzeća. Moguće je da se naprave i mnogo veći statički sajtovi, samo je pitanje isplativosti izrade i održavanja takvih sajtova. Obično je na većim sajtovima češće potrebno vršiti promene podataka, što je brže i lakše raditi iz administratorskog panela ako je u pitanju dinamički sajt, nego menjati fajlove ponaosob. Ako se prilikom planiranja izrade sajta zaključi da na sajtu u skorijoj budućnosti neće biti promena, onda je izrada statičkog sajta dobro rešenje.

Statički sajtovi su sajtovi koji nemaju administratorski panel, sa kog vlasnik menja sadržaj stranica na sajtu.

Pošto nema deo za izmenu stranica, statički sajt se ažurira bilo promenom HTML fajlova ili direktnom promenom najčešće nekog fajla u kom se nalaze tekstovi svih stranica.

Statički sajt je veoma zgodan i jeftin način da predstavite svoju firmu na internetu a da pri tom ne razmišljate o redovnom održavanju Vašeg sajta. Sajt nakon izrade ne zahteva ama baš nikakvo održavanje da b funkcionisao besprekorno.

Za razliku od dinamičkog WordPress sajta, koji je potrebno s vremena na vreme ažurirati novim verzijama i ispravljati nedostatke kako bi funkcionisao ispravno, HTML sajt nema potrebu za ličnim angažovanjem vlasnika niti angažovanjem osobe zadužene za održavanje sajta.

Statički sajtovi su najčešće mali sajtovi od nekoliko stranica, služe da predstave preduzeće, pruže korisne informacije o adresi, kontakt podacima i proizvodnom programu preduzeća. Moguće je da se naprave i mnogo veći statički sajtovi, samo je pitanje isplativosti izrade i održavanja takvih sajtova.

Obično je na većim sajtovima češće potrebno vršiti promene podataka, što je brže i lakše raditi iz administratorskog panela ako je u pitanju dinamički sajt, nego menjati fajlove ponaosob.

Ako se prilikom planiranja izrade sajta zaključi da na sajtu u skorijoj budućnosti neće biti promena, onda je izrada statičkog sajta dobro rešenje.