Get ready for the success…

Email: hello@example.com

Koliko se naplaćuje održavanje sajta – Ukupni troškovi na mesečnom nivou

Održavanje sajta je postalo veoma traženo zanimanje kako sve više vlasnika firmi poseduje sajtove koje je potrebno održavati iz razloga prvo da sajtovi ispravno funkcionišu a drugo da sadrže tačne podatke i donose prodaju proizvoda ili usluga.

Kod održavanja sajta postoji nekoliko nivoa a prvi i najbitniji je tehničko održavanje sajta.

Tehničko održavanje sajtova

Spada u osnovno održavanje sajta kako bi sajt bio ispravan. Može da se poredi sa tehničkim pregledom automobila jer mu je funkcija da sajt bude ispravan i uvek dostupan posetiocima. U sastavu tehničkog održavanja sajta radi se redovno ažuriranje CMS, kao i instaliranih dodataka na sajtu i redovan bekap (pravljenje i skidanje rezervne kopije celog sajta) jednom mesečno svakog meseca za sve vreme korišćenja ove usluge.

Jedina vrsta sajtova kod kojih tehničko održavanje nije neophodno da bi ispravno funkcinisali su HTML statički sajtovi. Za sve ostale sajtove tehničko održavanje je neophodno a cena ovog tipa održavanja iznosi 5€ mesečno ili 50€ ako avansno plaćate za celu godinu.

Kako je tehničko održavanje osnova održavanja sajtova, za one koji žele da neko umesto njih dodaje sadržaj na sajt i vrši izmene, ažuriranje i dodavanje novih stranica na sajt, usluga ažuriranja sajtova se dodaje na osnovno održavanje sajta.