Get ready for the success…

Email: hello@example.com

Određivanje cene izrade web sajta

Određivanje cene izrade sajta nije tako jednostavno kao što se na prvi mah može pomisliti.

Tokom bavljenja izradom sajtova za mala i srednja preduzeća, često imamo pozive od klijenata koji pitaju za cenu izrade sajta. Realno je da ne postoji sto posto precizan odgovor.

Postoji nekoliko razloga zbog čega je nemoguće odrediti preciznu cenu izrade sajta:

1. Izrada i razvoj sajtova treba posmatrati kao uslugu a ne kao proizvod. Izrada sajta često zahteva da više ljudi različitih profesija učestvuje u izradi projekta. Izrada sajta je proces postavljanja i kontinuirang razvoja i unapređenja web sajta.

2. Izrada sajta zahteva visok nivo planiranja. Detalji kao što je vrsta firme, delatnost, kupci, nacionalnost, logo i korporativni identitet su veoma važni. Web sajt će biti sastavni deo imidža firme i mora se voditi računa da sajt bude u skladu sa imidžom firme. Takođe zahtevi klijenata su različiti: nekom je potreban sajt samo za prezentovanje firme, neko želi da sam dodaje novosti na sajt, a neko da posetioci sajta mogu da uploaduju slike na sajt. Samim tim ove stvari utiču na formiranje cene izrade sajta. Provesti 10 sati radeći na jednostavnom sajtu od 5 stranica nije isto kao provesti 100 i više sati popunjavajući sajt od 90 stranica.

Kad bi pitali klijente koliku veličinu slike žele da uploaduju na sajt, ili koji format fajlova žele da mogu da dodaju na sajt, kao i stotinak drugih pitanja oko izrade sajta.

3. Pravljenje sajta može se uraditi na mnogo različitih načina. Ajo ne verujete, pitajte nekoliko agencija za izradu sajta za cenu izrade. Cene za isti posao mogu biti od 10,000 do 100,000 dinara. Pitate se kako je to moguće?

4. Definicija izrade uspešnog web sajta za vaš posao razlikuje se od osobe do osobe. U poslu izrade sajtova postoje različita individualna mišljenja i ni za jedno se ne može reći da je ispravno ili pogrešno. Tako na primer, dizajner smatra da sajt treba da liči na umetničko delo, web developer smatra da sajt treba da bude urađen uz upotrebu najnovijih tehnika i urađen od nule. Marketer bi se fokusirao da sajt bude jednostavan za posetioce, jasan i optimizovan za pretraživače.
Stvarni uspeh web sajta dolazi od ciljeva koje želite da postignete, ne od načina na koji je sajt urađen.

5. Postoje dva načina određivanja cene za web sajt: fiksna cena ili cena po satu. Kod fiksne cene dobili biste cenu od 10,000 dinara ta izradu standardnog web sajta. Sa cenom po satu, jedan sat bi koštao 1000 dinara.
Korišćenje fiksne cene je primamljivo sa gledišta klijenta ali za izradu sajta može biti kontraproduktivno. Šta reći klijentu kad tokom izrade sajta poželi da na sajt dodamo neke elemente koje je u međuvremenu video na nekom drugom sajtu, a za čiju izradu je potreban ceo radni dan. Ili ako klijent kod već gotovog sajta želi promene već postavljenih elemenata, koji sa sobom povlače niz drugih promena.

Za web dizajnera i za klijenta, najproduktivniji način određivanja cene sajta je po vremenu potrebnom za izradu sajta, Na taj način će klijent koji ima male zahteve proći dosta povoljno dok će klijent sa većim zahtevima platiti upravo ono što želi da ima na sajtu.