Get ready for the success…

Email: hello@example.com

Šta sve treba da sadrži kontakt stranica vašeg novog sajta

Šta stranica kontakt treba da sadrži? Stranica kontakt je ona stranica gde ljudi koji su zainteresovani za saradnju sa vašom firmom odlaze i gledaju najbolji način na koji će komunicirati sa vama. Kako je stranica kontakt dovoljno velika iskoristite tu mogućnost da na nju stavite sve vaše kontakt podatke koji će biti potrebni vašim budućim klijentima. Na kontakt stranici treba da se naravno nalaze vaši brojevi telefona, fiksni broj telefona ukoliko ga imate i koristite kao i brojevi vaših poslovnih mobilnih telefona. U sekciju mobilnih telefona spadaju mobilni telefoni sekretara ili glavni mobilni telefon koji se dobija za sve korisnike kao i ukoliko želite mobilni telefoni različitih sekcija u vašoj firmi: direktor komercijale i drugih, marketinga i tako dalje. Pored svakog mobilnog telefona broja treba da se nalazi ikonica Vibera Whatsapp-a ili drugih aplikacija ukoliko ta se do tog broja može doći i putem aplikacija. Dakle, ukoliko koristite Viber, Whatsapp i još neke druge mreže pored vašeg telefona treba staviti ikonice kako bi korisnici znali da vas mogu dobiti i putem različitih aplikacija.

Na kontakt stranici takođe potrebno je staviti email adresu. Ukoliko koristite više email adresa, onda stavite glavnu email adresu vaše firme i email adrese lica koja su zadužena za konkretne stvari. To će olakšati vašem saradniku, klijentu da pronađe upravo onu email adresu i da kontaktira sa osobom koja je zadužena za određenu stvar.

Osim toga na kontakt strani se nalazi i kontakt forma koja upućuje na slanje putem e-mail poruke. Ukoliko vaša firma ima više odeljaka, ukoliko se pitanja mogu upućivati većem broju stručnih lica, direktora ovoga ili onoga, možete u vašu kontakt formu dodati informaciju kome je pitanje upućeno i korisnik će izborom onoga ko želi da pošalje poruku proslediti upravo poruku sektoru sa kojim želi da komunicira.

Osim toga na kontakt stranu možete i treba da dodate linkove društvenih mreža koje predstavljaju vašu firmu, koje su aktivne i koje omogućuju korisnicima koji najviše komuniciraju preko neke mreže da na taj način sa vama stupe u kontakt. Naravno, kontakt stranica označava relevantne društvene mreže koje vaša firma koristi.

Ukoliko vaša firma posluje na jednoj ili više fizičkih lokacija, na kontakt stranici se može nalaziti i mapa lokacije vaše firme sa ucrtanim pinovima kako bi korisnici znali gde se vaše prodavnice ili poslovnice nalaze.

Kontakt stranica dakle osim tih stvari može ali ne mora da sadrži puno ime firme, preduzeća kao što su ime, matični broj, PIB i ostali podaci koji se odnose isključivo na poslovanje i poslovne korisnike.