Get ready for the success…

Email: hello@example.com

Ознака: rokovi izrade

  • Vreme potrebno za izradu sajta

    Vreme potrebno da se uradi jedan sajt zavisi od nekoliko faktora. Jedan od najvažnijih faktora koji uti ču na vreme.izrade sajta je Veličina sajta. Sasvim logično, što sajt ima više stranica, više vremena je potrebno za njihovu izradu. Sajt od 10 stranica može biti završen za 3-4.  dana, dok je za izradu sajta od više […]

    Click or not…